3 yếu tố khiến bất động sản trở thành "món hời" cho nhà đầu tư giữa tâm dịch Covid-19