Asian Holding trở thành Đại lý hợp tác chiến lược dự án FLC