Bất chấp đại dịch, BĐS vẫn là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều nhất