Chung cư bình dân và đất nền - “điểm tránh bão” của thị trường BĐS trong giai đoạn dịch bệnh