FLC muốn đầu tư Dự án khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng hơn 1.700ha tại Bình Phước