Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Công Ty CP Asian Leasing