Nguồn cung bất động sản mang “màu tối” nhưng Shophouse vẫn “sáng”