Tăng trưởng suốt 1 thập kỷ, bất động sản du lịch được ví như "mỏ vàng"