Thuận An lên thành phố: Thời điểm “vàng” để đầu tư bất động sản