Tìm cách vượt khó trong mùa dịch: Nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn tiếp tục tuyển "sale" mới