Vì sao giới nhà giàu mua bất động sản tích trữ giữa đại dịch covid-19?